Actievoorwaarden

Actievoorwaarden lenteactie 2024 

In aanvulling op de Algemene voorwaarden zijn de volgende Actievoorwaarden van toepassing:

  1. De lenteactie 2024 loopt van 04 april tot en met 30 april 2024. 

  2. In de aanbieding zijn inbegrepen: 10 lesuren (totaal 600 minuten) motorrijles (voertuigbeheersing en verkeersdeelname), één examen A-VB (voertuigbeheersing) en één examen A-VD (verkeersdeelname).

  3. De deelnemer aan de actie (de leerling) is zelf verantwoordelijk voor het leren en behalen van de theorie benodigd voor het motorrijbewijs. Lesmiddelen (online en offline) kunnen via de rijschool (tegen gereduceerd tarief) worden aangeschaft, het examen dient door de leerling zelf online bij het CBR ( www.cbr.nl ) te worden ingepland. Leerling heeft hiervoor een DIGID nodig.

  4. Het aanvragen van de gezondheidsverklaring dient ook door leerling zelf bij het CBR te worden aangevraagd. Dit kan ook via www.cbr.nl. Ook hiervoor is een DIGID benodigd.

  5. De leerling dient de rijschool te machtigen om namens de leerling een praktijk examen in te kunnen plannen. Voor de motor dient dit gedaan te worden voor Motorrijschool 1-2 Ride (rijschool code: 3194W8).

  6. Uitsluitend op basis van beschikbaarheid kunnen rijlessen worden ingepland.

  7. Het succesvol leren motorrijden is afhankelijk van meerdere factoren, zoals (verkeers-)inzicht, aanleg, inzet tijdens de lessen, gevoel voor de motor, ervaring op andere (geschakelde) tweewielers en gevoel voor de bediening.

  8. Het behalen van het rijbewijs, met inachtneming van de succesfactoren van punt 7, binnen de 10 aangeboden lesuren kan expliciet niet door 1-2 Ride worden gegarandeerd. 

  9. Zoals ook in de Algemene voorwaarden is gesteld, kan door een leerling, die (naar inzicht van de instructeur) niet geschikt is om, conform de Rijprocedure van het CBR aan een examen deel te nemen, GEEN examen worden gedaan. De instructeur zal deze beslissing tijdig aan de leerling toelichten.

  10. In het verlengde van het gestelde in punt 7 en punt 8 bestaat voor de leerling, in overleg met de instructeur, de mogelijkheid om extra rijlessen bij te boeken. De instructeurs zullen een beoogd tekort aan lesuren zo spoedig mogelijk aan de leerling mededelen.